1) Θα μάθουμε πώς σχηματίζονται οι 3φωνες συγχορδίες στην απλή τους μορφή, σε όλη τη έκταση της ταστιέρας του οργάνου.
2) Θα αναλύσουμε τις 4φωνες συγχορδίες (π.χ. εβδόμης, ελαττωμένες/dimiuites, αυξημένης 5ης κ.α.) καθώς και πιο σύνθετες και εξειδικευμένες μορφές συγχορδιών (π.χ. 9ης, 11ης, 13ης κ.α.) μέσα από τις οποίες δημιουργούνται νέα ακούσματα, διευρύνοντας έτσι τους μουσικούς μας ορίζοντες.
3) Θα ανακαλύψουμε αρμονικούς κύκλους – τους σημαντικότερους οδηγούς για τη συνοδεία και εκτέλεση των μουσικών θεμάτων.
4) Θα μετα φέρουμε τη γνώση της εναρμόνισης των μελωδιών και θα την εφαρμόσουμε στους λαϊκούς μας δρόμους τόσο σε απλή όσο και σε μια πιο σύνθετη εκδοχή, ενισχύοντας τη συνύπαρξη ανατολίτικων επιρροών και δυτικής σκέψης.
5) Τέλος, θα εξασκηθούμε στη λαϊκή μουσική ρυθμολογία, η οποία σε συνδυασμό με τη μελωδική εναρμόνιση μάς επιτρέπουν να συνοδεύσουμε κάθε μουσικό θέμα (Accompaniment)
Βάρος 0,100 kg

Συνήθως αγοράζονται μαζί

63,80 
Για 2 τεμάχιο(α)