Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ (πρώτο βιβλίο), προσαρμόζει τόσο την προφορική παράδοση εκμάθησης τρίχορδου και τετράχορδου μπουζουκιού όσο και μια θεωρητική προσέγγιση που ενσωματώνει τη μουσική θεωρία και όλες τις σύγχρονες συμβάσεις της μουσικής γλώσσας. Περιλαμβάνει τις σωστές θέσεις των δακτύλων, κλίμακες (δρόμοι), ασκήσεις για τα δάχτυλα και πένας, τεχνικές εκτέλεσης, τραγούδια και οργανική μουσική μπουζουκιού. “Όπως όλα τα έγχορδα όργανα έτσι και το μπουζούκι μας, για να μπορέσει να εκτελεστεί (με μία πλήρη εικόνα και κατανόηση διαβάζοντας μία παρτιτούρα), προϋποθέτει μια ειδική υπόδειξη μουσικής σημειογραφίας. Αυτή η ειδική υπόδειξη μουσική σημειογραφία ανήκει μόνο στα έγχορδα όργανα την οποία χρησιμοποιώ στην ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ. Αυτή η μουσική σημειογραφία, υποδεικνύει στον αναγνώστη (μαθητή), που και πως να εκτελέσει είτε την άσκηση, ή την κλίμακα, ή το τραγούδι, ή και την οργανική μουσική μπουζουκιού με ακρίβεια πάνω στην ταστιέρα του οργάνου άνευ διδασκάλου”. Καλή μελέτη.

Βάρος 0,500 kg