Το βιβλίο αναφέρεται συνοπτικά στις κλίμακες που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελληνική Δημοτική και Λαϊκή Μουσική. Οι κλίμακες (ή Λαϊκοί Δρόμοι όπως επικράτησε να ονομάζονται) απεικονίζονται με πρακτικούς δακτυλισμούς για όλα τα βασικά όργανα : Κιθάρα, Μπουζούκι και Αρμόνιο (ή Πιάνο). Σημειώνονται επίσης οι κύριες και οι δευτερεύουσες συγχορδίες  του κάθε δρόμου καθώς και οι βασικές  κινήσεις των συγχορδιών.

Το βιβλίο συμπληρώνεται με μελωδίες που αποδίδουν το χαρακτηριστικό άκουσμα του κάθε δρόμου.

Βάρος 0,150 kg