Περιεχόμενα

1 Κεφαλαίο 1 – Ασκήσεις τεχνικής στην 1η χορδή (άνοδος στην ταστιέρα)

2 Κεφάλαιο 2 – Ασκήσεις τεχνικής στην 1η χορδή (κάθοδος στην ταστιέρα)

3 Κεφάλαιο 3 – Ασκήσεις τεχνικής στην 1η χορδή (σύνδεση θέσεων)

4 Κεφάλαιο 4 – Ασκήσεις τεχνικής στην 1η και στην 2η χορδή

5 Κεφάλαιο 5 – Ασκήσεις τεχνικής με διφωνίες ( τρίτες, έκτες )

6 Κεφάλαιο 6 – Ασκήσεις τεχνικής στις 3 χορδες

Βάρος 0,150 kg

Συνήθως αγοράζονται μαζί

70,10 
Για 7 τεμάχιο(α)